Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Informácia k výberovému konaniu na funkciu predsedu a členov DR Národný žrebčín „Topoľčianky“ štátny podnik

13-04-2022

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky týmto oznamuje, že výberové konanie na funkciu predsedu dozornej rady Národný žrebčín „Topoľčianky“ štátny podnik sa uskutoční dňa 20. apríla 2022 o 11.00 hod. a na funkciu člena dozornej rady Národný žrebčín „Topoľčianky“ štátny podnik sa uskutoční dňa 20. apríla 2022 od 11.30 hod. v priestoroch Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v Bratislave.


Zoznam uchádzačov na výberové konanie na funkciu predsedu dozornej rady Závodisko,  štátny podnik

JUDr. Cvetana Kučerková


Zoznam uchádzačov na výberové konanie na funkciu člena dozornej rady Závodisko,  štátny podnik

MVDr. Kristína Mouelhi
doc. Ing. Jaroslav Slamečka, CSc.

 


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood