Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Informácia k výberovému konaniu na funkciu predsedu a členov DR Závodisko, š.p

13-04-2022

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky týmto oznamuje, že výberové konanie na funkciu predsedu dozornej rady Závodisko, š.p.  sa uskutoční dňa 20. apríla 2022 o 13.00 hod. a na funkciu člena dozornej rady Závodisko, š.p. sa uskutoční dňa 20. apríla 2022 od 14.00 hod. v priestoroch Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v Bratislave.


Zoznam uchádzačov na výberové konanie na funkciu predsedu dozornej rady Závodisko,  štátny podnik

Ing. Zlata Smolková


Zoznam uchádzačov na výberové konanie na funkciu člena dozornej rady Závodisko,  štátny podnik

MVDr. Kristína Mouelhi
Ing. Ivan Pavlík, PhD.