Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Informácia k výberovému konaniu na funkciu predsedu DR Závodisko, š.p.

17-10-2022

​Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky týmto oznamuje, že výberové konanie na funkciu predsedu dozornej rady Závodisko, š.p.  sa uskutoční dňa 24. októbra 2022 o 09.45 hod. v priestoroch Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v Bratislave.

Zoznam uchádzačov na výberové konanie na funkciu predsedu dozornej rady Závodisko, š.p.  

Na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky boli doručené v stanovenom termíne 2 žiadosti uchádzačov o zaradenie do výberového konania. Uchádzači pozvaní na výberové konanie (v abecednom poradí):

Mgr. Zuzana Obertová
JUDr. Marián Šurda