Facebook Statistics

Výberové konanie

Informácia k výberovému konaniu na funkciu riaditeľa – agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

02-02-2022

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky týmto oznamuje, že výberové konanie na funkciu riaditeľa agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik, sa uskutoční dňa 14. februára 2022 o 09.30 hod., na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava, v zasadacej miestnosti č. dv. 161 na 1. poschodí.

Z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie a pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia, ako aj eliminácie šírenia vírusového ochorenia COVID-19, môže verejnosť zasielať svoje otázky ku Stratégiám a koncepciám rozvoja agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik, ktoré predložili jednotliví uchádzači na e-mailovú adresu: [email protected] do 10.02.2022 vrátane. Pri otázkach z verejnosti je potrebné napísať, ktorému uchádzačovi je položená. Otázky musia byť v súlade s pravidlami slušnosti a etiky.

Zloženie výberovej komisie R - AGX

Zoznam uchádzačov na R - AGX