Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Informácia k výberovému pohovoru na funkciu generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu

28-09-2021

​Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) týmto oznamuje, že výberový pohovor na funkciu generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu (SPF) sa uskutoční 5. októbra 2021 o 9.00 hod. v priestoroch služobného úradu MPRV SR formou verejného vypočutia.

Z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie a pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia, ako aj eliminácie šírenia vírusového ochorenia COVID-19, môže verejnosť zasielať svoje otázky ku koncepciám riadenia SPF jednotlivým uchádzačom na e-mailovú adresu: [email protected] najneskôr do 1. 10. 2021 (vrátane).

Pri otázkach od verejnosti je potrebné napísať, ktorému uchádzačovi je určená, pričom otázky majú byť zamerané ku koncepcii riadenia SPF a dodržiavať zásady slušnosti.

Zloženie výberovej komisie GR – SPF

Zoznam uchádzačov na GR - SPF