Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Informácia k výberu generálneho riaditeľa/riaditeľky Pôdohospodárskej platobnej agentúry

13-04-2021

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR) z dôvodu zabezpečenie transparentnosti výberu generálneho riaditeľa/riaditeľky Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) zverejňuje zoznam uchádzačov (v abecednom poradí), ktorí na základe uskutočnenej administratívnej kontroly splnili stanovené požiadavky a kritériá na tento výber:

Ing. Peter Berák CV projekt
Ing. Marián Bulla CV projekt
Ing. Pavol Doval CV projekt
Mgr. Ing. Jarmila Dubravská, PhD. CV projekt
Ing. Juraj Krátky CV projekt
Mgr. Peter Lukáč, PhD. CV projekt

 

Na základe súhlasov dotknutých osôb prílohou tohto oznámenia sú aj životopisy uchádzačov a ich projekty PPA, ktoré uchádzači vypracovali na účely výberového rozhovoru.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood