Facebook Statistics

Výberové konanie

Informácia k výberu generálneho riaditeľa/riaditeľky Pôdohospodárskej platobnej agentúry

13-04-2021

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR) z dôvodu zabezpečenie transparentnosti výberu generálneho riaditeľa/riaditeľky Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) zverejňuje zoznam uchádzačov (v abecednom poradí), ktorí na základe uskutočnenej administratívnej kontroly splnili stanovené požiadavky a kritériá na tento výber:

Ing. Peter Berák CV projekt
Ing. Marián Bulla CV projekt
Ing. Pavol Doval CV projekt
Mgr. Ing. Jarmila Dubravská, PhD. CV projekt
Ing. Juraj Krátky CV projekt
Mgr. Peter Lukáč, PhD. CV projekt

 

Na základe súhlasov dotknutých osôb prílohou tohto oznámenia sú aj životopisy uchádzačov a ich projekty PPA, ktoré uchádzači vypracovali na účely výberového rozhovoru.