Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Informácia o vývoji priemerných mesačných spotrebiteľských cien vybraných druhov potravín za január až november 2016

10-01-2017

Na stránke ministerstva v časti Potravinárstvo a obchod → obchod → dodávateľský potravinový reťazec → dokumenty → „Vývoj priemerných spotrebiteľských cien vybratých potravín na Slovensku“ bola dňa 10.01.2017  zverejnená pravidelná mesačná informácia o vývoji priemerných mesačných spotrebiteľských cien vybraných druhov potravín za január až november 2016.