Facebook Statistics

Informácia o výzve

12-11-2020

Európska komisia zverejnila na portáli pre financovanie a verejné súťaže pod názvom IMCAP-INFOME 2021 výzvu na prekladanie návrhov informačných opatrení týkajúcich sa spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Bližšie informácie:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/imcap-infome-2021


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood