Facebook Statistics

Informácia podľa § 15 zákona č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami

05-11-2019

aktualizácia k 31.1.2021

Ministerstvo v súlade so zákonom pravidelne zverejňuje informácie o počte začatých kontrol a o počte skončených kontrol, informáciu o výroku právoplatného rozhodnutia ministerstva o uložení pokuty vydaného v správnom konaní podľa § 15.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)