Facebook Statistics
Značka Kvality

Vzdelávacie aktivity

Informačno-odborné semináre k osi 1 a osi 3 Programu rozvoja vidieka 2007-2013

14-09-2009

Agentúra pre rozvoj vidieka v Nitre pod gesciou Ministerstva pôdohospodárstva SR organizuje informačno - odborné semináre k Osi 1 a Osi 3 Programu rozvoja vidieka 2007-2013. Podrobné informácie týkajúce sa seminárov (program, organizačné pokyny, ako i záväznú prihlášku) nájdete v pozvánke v dokumentoch na stiahnutie.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)