080 Inštitút pôdohospodárskej politiky

Zuzana Weisová
asistentka
Miestnosť: 321/A,3.p.
Telefón: 59266-331

Andrej Svorenčík, Ing. Mgr. MS. PhD.
poradca ministerky
Miestnosť: 321, 3.p.
Telefón: 59266-330

Martin Jamrich, Ing. PhD.
Miestnosť: 323/A, 3.p.
Telefón: 59266-332

Mário Juliny, Ing.
Miestnosť: 324/A,3.p.
Telefón: 59266-336