Facebook Statistics
Značka Kvality

Interaktívne karty škodcov rastlín uľahčia dohľad členských štátov

23-04-2020

Organizácia Spojených národov (OSN) vyhlásila rok 2020 za Rok zdravia rastlín (International Year of Plant Health). Pri tejto príležitosti spustil Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) špecializovanú webovú stránku. Jednou z dôležitých tém, ktorým sa EFSA v oblasti zdravia rastlín venuje, sú škodcovia rastlín. 
 
EFSA na žiadosť Európskej komisie pripravila tzv. Toolkit pre dohľad (surveillance) nad karanténnymi škodcami rastlín v EÚ. Toolkit má členským štátom EÚ pomôcť pri plánovaní ročného dohľadu nad škodcami. Predstavuje prístup založený na spoľahlivých štatistických metódach a na hodnotení rizika, ktoré reflektuje súčasné medzinárodné normy. 
 
Interaktívne karty škodcov aj pre smartfóny
Pre sprehľadnenie informacií vypracovala EFSA ako súčasť toolkitu interaktívne karty k jednotlivým škodcom (Story maps). Momentálne je spracovaných 10 z celkom 28 karanténnych škodcov (zvyšných 18 kariet bude zverejnených koncom roka). Karty obsahujú informácie o distribúcii škodcov, rizikových faktoroch pre ich šírenie, biologické informácie a možných hostiteľov. Súčasťou kariet sú aj dostupné metódy na identifikáciu škodcov. Toto prehľadné spracovanie informácii má ČŠ pomôcť pri dohľade nad škodcami, ako aj uľahčiť harmonizáciu metód dohľadu naprieč celou EÚ. Pozitívne je, že karty si je možné pohodlne prezerať aj na smartfónoch. 
 
Karty škodcov je možné nájsť na webovej stránke EFSA venovanej Roku zdravia rastlín v sekcii „Pest surveillance". 
 

Súvisiacu tlačovú správu EFSA o spustení špecializovanej webovej stránky k Roku zdravia rastlín nájdete na tomto odkaze.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood