Facebook Statistics

INTERREG IIIA Program susedstva Maďarsko-Slovensko-Ukrajina - 2. výzva: FAQ - najčastejšie kladené otázky

06-02-2006
Spoločný technický sekretariát Programu susedstva Maďarsko – Slovensko – Ukrajina v spolupráci s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR zostavil v záujme zefektívnenia procesu poskytovania informácií potencionálnym žiadateľom o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP”) tento zoznam najčastejšie kladených otázok. Pri koncipovaní zoznamu sa vychádzalo zo skúseností z individuálnych konzultácií a informačných podujatí. Nižšie uvádzaný zoznam platí pre druhé kolo Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s termínom do 15.02.2006. Prosíme preto všetkých záujemcov, aby sa s otázkami, ktoré sa nenachádzajú v tomto zozname obrátili na relevantné inštitúcie najneskoršie do 08.02.2006.

Dokument na stiahnutie :  doc icon

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood