Facebook Statistics
Značka Kvality

Januárové zasadnutie Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov v Bruseli

27-01-2011

Štátny tajomník MPRV SR Gabriel Csicsai sa v Bruseli  24. januára zúčastnil zasadnutia Rady ministrov poľnohospodárstva a rybného hospodárstva EÚ, hlavným motívom stretnutia bolo  „Zvládnutie budúcich výziev v oblasti potravín, prírodných zdrojov a území“.

Ministri sa počas zasadnutia zamerali na druhý z hlavných cieľov budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorým je udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi a opatrenia proti zmene klímy, ekologické verejné statky, podpora ekologického rastu prostredníctvom inovácií a zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy. Ďalšou témou bolo zdravie včiel medonosných, v poslednom období totiž európski včelári zaznamenali zvýšený úhyn včiel z neznámych príčin.

Pod drobnohľadom ministrov boli aj  problémy na trhu s bravčovým mäsom a africký mor ošípaných. Rada sa zamerala na ochranné opatrenia na území EU pred týmto nákazovým ochorením. Vzhľadom na komplikovanú situáciu v sektore ošípaných Rada schválila zavedenie súkromného skladovania bravčového mäsa.

Ďalšie zasadnutie Rady sa uskutoční  21. februára 2011.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood