Facebook Statistics

Je DPH oprávnený výdavok?

15-06-2010

Slovensko, Maďarsko

DPH, ktorá je nárokovateľná na vrátenie (ak je žiadateľ platcom DPH) akýmkoľvek spôsobom, nemôže byť považovaná za oprávnený výdavok, t.z. že rozpočet projektu sa udáva bez DPH!!!

Ak DPH nie je nárokovateľná na vrátenie (žiadateľ nie je platcom DPH) tak rozpočet projektu sa udáva s DPH!!!


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood