Facebook Statistics

Je možné financovať aj iné aktivity v rámci jednotlivých opatrení, komponentov?

15-06-2010
Aktivity uvedené v rámci komponentov sú indikatívne, t.z. udávajú hlavný smer aktivít, ktoré vedú k naplneniu cieľa daného opatrenia. Tieto aktivity je možné doplniť, ale je potrebné prihliadať na to, aby Vami definované aktivity boli v súlade s cieľom príslušného opatrenia.

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood