Facebook Statistics

Je potrebný technický projekt na výmenu okien?

15-06-2010
Áno. Vo všetkých prípadoch je potrebné doložiť technický projekt, t.j. výkresy a rozpočet. Samotná výmena okien nie je primárnym predmetom projektu, musí byť súčasťou celkovej rekonštrukcie objektu. Prioritou OPZI je prispieť celkovou modernizáciou a rekonštrukciou občianskej infraštruktúry k odstráneniu regionálnych rozdielov v tejto oblasti.

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood