Facebook Statistics
Značka Kvality

Kaboom! Odštartovanie komiksu úradu EFSA o rastlinách

23-05-2023

zdroj: EFSA
zdroj: EFSA

Ka-POW! 12.5.2023 bol Medzinárodný deň zdravia rastlín! Nenechajte si ujsť nový komiks „Fastidious X, the fearsome killer“ a pridajte sa k nám, aby sme odhalili vinníka Xylella fastidiosa, škodcu rastlín, ktorý spôsobuje vážne škody na hospodárstve a životnom prostredí.

Štvorstranový komiks, ktorý dopĺňa súbor nástrojov Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) na komunikáciu o rizikách, má za cieľ zvýšiť povedomie o rizikách, ktoré Xylella fastidiosa predstavuje pre zdravie rastlín. Čitatelia sa dozvedia, ako je veda kľúčom k rozvoju stratégií na boj s baktériou, na ktorú v súčasnosti neexistuje liek. Zdôrazňuje sa tiež význam spolupráce na všetkých úrovniach vrátane spolupráce občanov.

Komiks „Fastidious X, the fearsome killer“, ktorú nakreslila ilustrátorka Miriam Rivera, vypracoval úrad EFSA v spolupráci s Miguelom Ángelom Mirandom, odborníkom z Universidad de las Islas Baleares a členom panelu úradu EFSA pre zdravie a dobré životné podmienky zvierat.

Komiks je k dispozícii v angličtine, nemčine a v jazykoch krajín EÚ, ktoré sú vzhľadom na svoje podnebie najviac ohrozené touto baktériou, ako sa uvádza v stanovisku úradu EFSA z roku 2019 o riziku, ktoré predstavuje Xylella fastidiosa pre zdravie rastlín v Európskej Únii: francúzština, taliančina, španielčina, portugalčina, slovinčina, chorvátčina a gréčtina.

Prvá strana komiksu s názvom „Who is Fastidious X, the fearsome killer?“ je teraz k dispozícii online. Ďalšia časť bude sprístupnená v najbližších týždňoch. Zostaňte naladení!

zdroj: EFSA
zdroj: EFSA

Pripravovaná kampaň o zdraví rastlín

Úrad EFSA s potešením pripomína Medzinárodný deň zdravia rastlín aj správou o pripravovanej kampani o rizikách pre zdravie rastlín, ktorú spustí v lete v spolupráci s členskými štátmi. Môžete si domov priniesť semená rastliny, ktorú ste si zamilovali počas cesty do zahraničia? Viete, čo je to karanténny škodca a prečo nie je pre rastliny v EÚ dobrou správou? Ak si nie ste istí, nenechajte si ujsť kampaň úradu EFSA - na ochrane rastlín sa podieľame všetci!

Viac informácií k tlačovej správe EFSA nájdete na webovej stránke EFSA.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood