Facebook Statistics

Kalendár veľtrhov a výstav 2013

06-02-2013

Pod gesciou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa budú v roku 2013 realizovať nasledovné veľtrhy a výstavy:

A. Výstavy a veľtrhy v Slovenskej republike
- poľnohospodárske výstavy:
Národná výstava hospodárskych zvierat, Nitra, 22. – 25. august 2013
Kôň 2013, Trenčín, 24. – 25. august 2013! zmena termínu: na 17. – 18. august 2013
Ovenálie 2013, Východná, jún 2013
Agrokomplex – Dni poľa, Nitra, 22. – 25. august 2013
Jahrada, Trenčín, október 2013
Celoštátna výstava zvierat, Nitra, 9. – 10. november 2013! zmena termínu: na 23. -  24. november 2013
- potravinárske výstavy:
Danubius Gastro Bratislava, 24. – 27. január 2013
Agrokomplex Nitra, 22. – 25.august 2013

B. Regionálne výstavy a chovateľské dni v Slovenskej republike
- poľnohospodárske výstavy:
Chovateľský deň pinzgauského dobytka, Podtureň, 3.5.2013! zmena termínu: na 7. mája 2013
Chovateľský deň hovädzieho dobytka, Kočín, september 2013
Chovateľský deň hospodárskych zvierat, Čaklov, september 2013! zmena termínu: na 4. október 2013
Výstava koní východoslovenského regiónu, Veľký Šariš, jún 2013! zmena:
I. východoslovenská výstava koní všetkých plemien, Pavlovce - ranč Breziny, 7. september 2013

Výstava oviec a kôz, Kamenica, jún 2013

C. Zahraničné výstavy a veľtrhy
- potravinárske výstavy:
Biofach Norimberg, Nemecko, 13. – 16. 2.2013
Země Živitelka, 29.8. – 3.9.2013
World Food Moscow, Ruská federácia, 16. – 19. september 2013
ANUGA, Kolín n/Rýnom, Nemecko, 5. – 9.október 2013

Ing. Zuzana Nouzovská
generálna riaditeľka sekcie
potravinárstva a obchodu
v.r.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood