Facebook Statistics
Značka Kvality

Kalendár veľtrhov a výstav 2017

05-05-2017

V roku 2017 sa budú realizovať nasledovné veľtrhy a výstavy garantované Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej Republiky:

Výstavy a veľtrhy v Slovenskej republike

- poľnohospodárske a potravinárske výstavy

 • Danubius Gastro, Bratislava 26.01. – 29.01.2017
 • Celoslovenské dni poľa 2017, Dvory nad Žitavou, 06.06. - 07.06.2017
 • Ovenálie 2017, Východná, 11.06.2017
 • Agrokomplex, Nitra 17.08. - 20.08.2017
 • Národná výstava hospodárskych zvierat, Nitra 17.08. - 20.08.2017
 • Kôň 2017, Topoľčianky, 15.09.2017
 • XX. Celoštátna výstava zvierat a II. Medzinárodná výstava zvierat Vyšehradskej štvorky, Nitra, 25. - 26.11.2017

Regionálne výstavy a chovateľské dni v Slovenskej republike

- poľnohospodárske výstavy

 • Chovateľský deň pinzgauského dobytka, Podtureň, máj 2017
 • Zemplínska výstava koní, Michalovce, máj 2017
 • Chovateľský deň hovädzieho dobytka, Prešov, máj 2017
 • Chovateľský deň ošípaných, Nitra, jún 2017
 • Regionálna výstava oviec a kôz, Kamenica, jún 2017
 • Chovateľský deň v Skanzene, Vychylovka, august 2017
 • Chovateľský deň hovädzieho dobytka, Kočín, september 2017
 • 5. Chovateľský deň mäsových plemien – Východ, Medzianky, september 2017
 • JAHRADA 2017, Trenčín, 13.10. - 14.10.2017

Zahraničné výstavy a veľtrhy

- potravinárske a poľnohospodárske výstavy

 • FRUIT LOGISTICA Berlín Nemecko, 08.02. - 10.02.2017
 • BIOFACH Norimberg, Nemecko 15.02. - 18.02.2017
 • PLMA Amsterdam, Holandsko 16.05. - 17.05.2017
 • SIAL FOOD Exhibition, Šanghaj, Čína 17.05. – 19.05.2017
 • IFE  Guangzhou,  Čína 16.06. - 18.06.2017
 • World Food Moscow, Ruská federácia 11.09. – 14.09.2017
 • Anuga Kolín nad Rýnom, Nemecko 07.10. - 11.10.2017
 • FHC China 2017, Šanghaj, Čína  14.11. – 16.11.2017

Informácia o výzve

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory na účasť spracovateľa na výstave v roku 2017

Dňa 15.8.2017 Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory na účasť spracovateľa na výstave v súlade s Výnosom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve, na základe  schémy minimálnej pomoci č. DM-3/2014 na účasť spracovateľa na výstave v znení Dodatku č. 3 -  aktuálna schéma minimálnej pomoci č. DM-3/2014 na účasť spracovateľa na výstave v znení Dodatku č. 3 je zverejnená na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=347&id=9030.  Výzva  na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory na účasť spracovateľa na výstave v roku 2017 je  podporné opatrenie, ktoré  sa vzťahuje na nasledovné výstavy podľa Kalendára veľtrhov a výstav rok 2017:

Názov výstavy Miesto konania Termín
Danubius Gastro Bratislava 26. – 29. 01. 2017
Fruit Logistica Berlín, Nemecko 08. – 10. 02. 2017
BIOFACH Norinberg Nemecko 15. – 18. 02. 2017
PLMA Amsterdam Holandsko 16. – 17. 05. 2017
SIAL FOOD Exhibition Šanghaj, Čína 17. – 19. 05. 2017
IFE Guangzhou Čína 16. – 18. 06. 2017
Agrokomplex Nitra Nitra 17. – 20. 08. 2017
World Food Moscow Ruská federácia 11. – 14. 09. 2017
Anuga Kolín nad Rýnom Nemecko 07. – 11. 10. 2017
FHC China 2017 Šanghaj, Čína 14. – 16. 11. 2017

 

Pôdohospodárska platobná agentúra prostredníctvom výzvy vyzýva oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadostí o poskytnutie minimálnej pomoci v roku 2017 v termíne od 15. 08. 2017 do 30. 09. 2017. Všetky potrebné informácie k výzve - výzva, žiadosť, usmernenie  ako aj kontaktné osoby sú uverejnené na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry v sekcii Štátna pomoc/ Výzvy/ Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory na účasť spracovateľa na výstave.

Viac informácii  o podporných opatreniach v súvislosti s výstavami a veľtrhmi, ktoré sú podporované Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka prostredníctvom Kalendára veľtrhov a výstav pre aktuálny rok nájdete na http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=47&sID=111&navID2=1092


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood