Facebook Statistics
Značka Kvality

Kalendár veľtrhov a výstav 2018 - Dodatok

09-10-2018

V rámci schváleného Kalendára veľtrhov a výstav 2018 sa menia a dopĺňajú nasledovné výstavy garantované Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky:

Výstavy a veľtrhy v Slovenskej republike

- poľnohospodárske a potravinárske výstavy

  • doplnenie výstavy Demeter 2018, 26.10.2018

Regionálne výstavy a chovateľské dni v Slovenskej republike

- poľnohospodárske výstavy:

  • zrušenie Chovateľského dňa hovädzieho dobytka, Kočín, 6.9.2018

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood