Facebook Statistics
Značka Kvality

Kalendár veľtrhov a výstav 2018

06-04-2018

V roku 2018 sa budú realizovať nasledovné veľtrhy a výstavy garantované Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej Republiky:

 

Výstavy a veľtrhy v Slovenskej republike

  • poľnohospodárske a potravinárske  výstavy:

Danubius Gastro, Bratislava 25.-28. 1.2018
Agrokomplex, Nitra 16.-19.8.2018
Festival národných špecialít 2018, Nitra 16.-19.8.2018 
Národná výstava hospodárskych zvierat, Nitra 16.-19.8.2018
Ovenálie 2018, Východná, 10.6.2018
Kôň 2018, Trenčín, 24 -25. 8.2018
Celoslovenské dni poľa 2018, Dvory nad Žitavou, 5.-6.6.2018
JAHRADA 2018, Trenčín, 12.-13.10.2018
XXI. Celoštátna výstava zvierat 2018, Nitra, 24.-25.11.2018
Demeter 2018, 26.10.2018 - zmena : doplnené

Regionálne výstavy a chovateľské dni v Slovenskej republike

  • poľnohospodárske výstavy:

Chovateľský deň ošípaných, Nitra, 1.6.2018
Chovateľský deň hovädzieho dobytka, Kočín, 6.9.2018 - zmena: zrušené
Chovateľský deň pinzgauského dobytka, Podtureň, 17.5.2018
Stredoslovenská výstava koní, Podzámčok, 1.9.2018 
Regionálna výstava oviec a kôz, Kamenica, 15.6.2018
Chovateľský deň v Skanzene, Vychylovka, 15.7.2018
Chovateľský deň mäsových plemien – Východ, september 2018

Zahraničné výstavy a veľtrhy

  • potravinárske a poľnohospodárske výstavy:

Grüne Woche Berlín, Nemecko, 19.-28.1.2018
BIOFACH Norimberg, Nemecko ,14.-17. 2. 2018
FREE FROM FUNCTIONAL FOOD EXPO 2018, Štokholm, Švédsko, 16.-17.5.2018
SIAL FOOD Exhibition, Šanghaj, Čína 16. - 18.5.2018
PLMA Amsterdam 2018, Holandsko, 29.-30. 5. 2018
China-CEEC Investment and Trade Expo, Ningbo, Čína,7. -10.6.2018
SIAL Paríž 2018, Francúzsko , 21.-25. 10. 2018
WORLD FOOD Kazachstan, Almaty, Kazachstan, 31.10. – 2.11.2018

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood