Facebook Statistics
Značka Kvality

Kalendár veľtrhov a výstav 2021 - Dodatok č.1

06-09-2021

Kalendár veľtrhov a výstav 2021 – Dodatok č.1

V rámci schváleného Kalendára veľtrhov a výstav pre rok 2021 sa menia a dopĺňajú výstavy a veľtrhy garantované Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v dôsledku zmien zapríčinených  pandémiou COVID-19 nasledovne:

Výstavy a veľtrhy v Slovenskej republike

 1. V  časti „Výstavy a veľtrhy v Slovenskej republike“ sa vypúšťa výstava  Agrokomplex Nitra, 19.08. - 22.08.2021 a dopĺňa podujatie Tradície slovenského vidieka, Nitra 19-22.8.2021.
 2. V časti „Výstavy a veľtrhy v Slovenskej republike“ sa vypúšťa výstava Národná výstava hospodárskych zvierat a dopĺňa sa podujatie Expozícia živočíšnej výroby, Tradície slovenského vidieka, Nitra 19.-22.08.2021.
 3. V  častiVýstavy a veľtrhy v Slovenskej republike“ sa ruší  Celoštátna výstava poľovníctva a prírody (v rámci výstavy Agrokomplex 2021).
 4. V časti „Výstavy a veľtrhy v Slovenskej republike“ sa ruší  Danubius Gastro, Bratislava, 13.05.—16.05.2021
 5. V častiVýstavy a veľtrhy v Slovenskej republike“ sa ruší  ZÁHRADKÁR 2021, Trenčín, 14.04.-18.04.2021 .

Regionálne výstavy a chovateľské dni

 1. V  časti  „Regionálne výstavy a chovateľské dni “ sa mení termín podujatia Chovateľský deň ošípaných, Nitra, z 30.05.2021 na 24.09.2021
 2. V  časti  „Regionálne výstavy a chovateľské dni “ sa upresňuje termín podujatia Chovateľský deň pinzgauského dobytka, Podtureň, z máj 2021 na 25.05.2021
 3. V  časti  „Regionálne výstavy a chovateľské dni “ sa upresňuje termín podujatia Chovateľský deň hovädzieho dobytka, Prešov z máj alebo september 2021 na 16.09.2021

Zahraničné výstavy a veľtrhy

 1. V  časti „ Zahraničné výstavy a veľtrhy“ bude odstránená výstava „ One with Nature“  2021, 25.09-2021 -14.10.2021 bude  výstava z Kalendára veľtrhov a výstav pre rok 2021 odstránená.

Aktualizovaný Kalendár veľtrhov a výstav 2021 so zapracovanými zmenami:

Výstavy a veľtrhy v Slovenskej republike

- poľnohospodárske a potravinárske  výstavy:

(Sekcia potravinárstva a obchodu)

 1. Tradície slovenského vidieka, Nitra, 19.08. - 22.08.2021
 2. GASTRA & KULINÁRIA, Nitra, 10.11.-13.11.2021

(Sekcia poľnohospodárstva)

 1. Expozícia živočíšnej výroby, Tradície slovenského vidieka, Nitra, 19.08. - 22.08.2021
 2. Ovenálie 2021, Východná, 13.06.2021
 3. Kôň 2021, Trenčín, 25.06. – 26.06.2021
 4. Celoslovenské dni poľa, Selice,  08.06. – 09.06.2021
 5. Jeseň v záhrade 2021, Trenčín, 07.10. - 10.10.2021
 6. XXIV. Celoštátna výstava zvierat 2021, Nitra, 10.12. – 12.12.2021
 7. XXVII. Celoštátna výstava mladých králikov (2021), 28.08. – 29. 08.2021
 8. Demeter, 22.10.2021
 9. Medzinárodný chovateľský šampionát plemien koní Lipican, Huculský kôň a Shagya - arab, Národný žrebčín Topoľčianky š. p. 02.09. – 03.09.2021

Regionálne výstavy a chovateľské dni v Slovenskej republike

- poľnohospodárske výstavy:

(Sekcia poľnohospodárstva)

 1. Chovateľský deň ošípaných, Nitra, 24.09.2021
 2. Šampionát holsteinského plemena SR, Nitra, 29.09. – 30.09.2021
 3. Chovateľský deň pinzgauského dobytka, Podtureň,  25.05.2021
 4. Stredoslovenská výstava koní, Podzámčok, 01.09.2021
 5. Regionálna výstava oviec a kôz, Kamenica, 04.06.2021
 6. Chovateľský deň v Skanzene, Vychylovka, 18.07.2021
 7. Chovateľský deň mäsových plemien – Východ Medzianky, september 2021
 8. Chovateľský deň hovädzieho dobytka, Prešov, 16.09.2021
 9. Spoločné majstrovstvá furmanov SR a ČR, Trenčín,  11.09.2021

Zahraničné výstavy a veľtrhy

- potravinárske výstavy:

(Sekcia potravinárstva a obchodu)

 1. BIOFACH Norimberg, Nemecko, 17.02.-19.02.2021
 2. BIOFACH Šanghaj, Čína, 12.05. – 14.05.2021
 3. Restaurant & Bar Fair, Hongkong, 07.09. - 09.09.2021 (zaradená pod výstavu HOFEX, 07.-09.2021, Honkong)
 4. WORLD FOOD Moskva, Rusko, 21.09. - 24.09.2021
 5. ANUGA, Kolín, Nemecko, 09.10. - 13.10.2021

 


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood