Facebook Statistics
Značka Kvality

Kalendár veľtrhov a výstav 2022

01-07-2022

V roku 2022 budú podporené  nasledovné veľtrhy a výstavy garantované Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej Republiky:

Výstavy a veľtrhy v Slovenskej republike

- poľnohospodárske a potravinárske výstavy:

 1. Agrokomplex Nitra, 18.08. - 21.08.2022
 2. Danubius Gastro, Bratislava 28.04 – 01.05.2022
 3. GASTRA & KULINÁRIA, Nitra, 09.11. - 12.11.2022
 4. Národná výstava hospodárskych zvierat Nitra, 18.08. - 21.08.2022
 5. Ovenálie, Východná, 12.06.2022
 6. Kôň 2022, Trenčín, 09.09. – 10.09.2022
 7. Demeter, Veľké Teriakovce, 21.10.2022

Regionálne výstavy a chovateľské dni

- poľnohospodárske výstavy:

 1. Chovateľský deň ošípaných, Nitra, 09.09.2022
 2. Šampionát holsteinského plemena SR, Nitra, 29.09.2022
 3. Chovateľský deň pinzgauského dobytka, Podtureň,  19.05.2022
 4. Stredoslovenská výstava koní, Podzámčok, 01.09.2022
 5. Regionálna výstava oviec a kôz, Kamenica, 03.06.2022
 6. Chovateľský deň v Skanzene, Vychylovka, 03.07.2022
 7. Chovateľský deň mäsových plemien, Medzianky, september-október 2022
 8. Simmental Cup – Národný šampionát SR a ČR, Hniezdne, 05.05. - 06.05.2022

Zahraničné veľtrhy a výstavy

- potravinárske výstavy:

 1. ISM, Kolín,  Nemecko, 30.1. - 2.2.2022
 2. ALIMENTARIA, Barcelona,  Španielsko, 4. – 7. 4.2022
 3. PLMA, Amsterdam, Holandsko, 31.5.-1.6.2022
 4. BIOFACH, Norimberg, Nemecko, 26. -29.7.2022
 5. SIAL, Paríž, Francúzsko, 15. – 19. 10. 2022

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood