Facebook Statistics
Značka Kvality

Kampaň EÚ si vyberá bezpečné potraviny

04-08-2021

Dôveryhodná veda pre bezpečné potraviny v Európe

Cieľom novej celoeurópskej koordinovanej kampane EFSA s názvom EÚ si vyberá bezpečné potraviny je podporiť Európanov, aby si vyberali potraviny s istotou, ako aj informovať ich o významnej úlohe, ktorú veda zohráva pri hodnotení bezpečnosti potravín.

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) poskytuje nezávislé a vedecky podložené poradenstvo s cieľom pomôcť Európanom pri prijímaní informovaných rozhodnutí  o výbere potravín s vedomím, že ich potraviny sú bezpečné. EFSA spolupracuje s poprednými vedcami z celej EÚ i mimo nej, ktorí na základe najnovších poznatkov analyzujú, hodnotia a poskytujú poradenstvo v oblasti bezpečnosti potravín, ako aj v súvislosti s rizikami spojenými s potravinami pre spotrebiteľov. Vedecké stanoviská EFSA však pomáhajú chrániť nielen spotrebiteľov, ale aj zvieratá a životné prostredie pred akýmikoľvek rizikami spojenými s potravinovým reťazcom. Hlavná časť práce EFSA spočíva vo vypracovávaní vedeckých stanovísk na žiadosť Európskej komisie, Európskeho parlamentu a členských štátov EÚ. Odborné stanoviská EFSA sú základom pre právne predpisy EÚ v oblasti bezpečnosti potravín.

EFSA v rámci pokrytia celého potravinového reťazca spolupracuje s národnými organizáciami pre bezpečnosť potravín v celej Európe, ako aj ďalšími národnými partnermi a medzinárodnými organizáciami, aby si Európania mohli jedlo vychutnávať s plnou dôverou.

EÚ si vyberá bezpečné potraviny

Európania celosvetovo patria k najlepšie chráneným a informovaným spotrebiteľom o rizikách potravinového reťazca. Systém EÚ v oblasti bezpečnosti potravín ponúka každému európskemu občanovi možnosť dozvedieť sa, ako sa potraviny, ktoré konzumuje, vyrábajú, spracovávajú, balia, označujú a predávajú. Nezávislí odborníci úradu EFSA vyhodnocujú v rámci tohto systému vedecké údaje a štúdie, ktoré hodnotia riziká spojené s potravinami. Vďaka tomu pomáhajú zabezpečiť, že všetky výrobky na našich trhoch a v našich obchodoch sú bezpečné.

O kampani

Kampaň bude prebiehať počas leta a jesene 2021. Jej cieľom je zvýšiť povedomie o vede, ktorá stojí za bezpečnosťou našich potravín a priblížiť príbehy vedcov, ktorí na nej pracujú. Kampaň má tiež podporiť občanov, aby robili informované rozhodnutia pri výbere potravín.

Kampaň sa zameriava na ľudí vo veku 25 – 45 rokov, najmä na ženy a mladých rodičov. Ide o skupinu, ktorá sa zaujíma o dobré životné podmienky, zdravie, varenie, aktívny životný štýl a  o témy, ktoré súvisia s bezpečnosťou potravín.

Komunikačný štýl kampane je informatívny, ľahko pochopiteľný a zrozumiteľný. Cieľom kampane je prostredníctvom stručného obsahu poskytnúť užitočné informácie o vede a bezpečnosti potravín pri ich každodennom výbere. Účelom kampane je tiež čo najviac zviditeľniť vedcov a odborníkov, ktorí pracujú v oblasti bezpečnosti potravín, napr. prostredníctvom rozhovorov alebo uverejňovania ich komentárov.

K hlavným kanálom, ktoré bude kampaň využívať, patria sociálne médiá., Posolstvá kampane sa tiež budú šíriť prostredníctvom tradičných médií (rozhlas, tlač, televízia) alebo účasťou na rôznych podujatiach.

Ako sa zapojiť

Existuje niekoľko spôsobov, ako sa zapojiť do kampane:

  • Zdieľajte materiály z komunikačného balíčka so svojimi kontaktmi a partnermi a pomôžte tak Európanom vyberať si potraviny s istotou.
  • Sledujte pravidelné aktualizácie a praktické rady týkajúce sa výberu potravín na stránke kampane (https://campaigns.efsa.europa.eu/EUChooseSafeFood/#). Stránka tiež informuje spotrebiteľov o vede, ktorá pomáha zabezpečiť bezpečné potraviny.
  • Sledujte nás! Sledujte EFSA na Twitteri, LinkedIn, Instagrame a YouTube a zdieľajte najnovšie príspevky o kampani.
  • Používajte hashtag #EUChooseSafeFood a zdôraznite naše spoločné úsilie za bezpečné potraviny a zviditeľnenie vedy, ktorá zaručuje ich bezpečnosť.

Nástroje kampane

Komunikačný balíček obsahuje nasledovné materiály kampane EÚ si vyberá bezpečné potraviny, ktoré boli preložené do slovenčiny:

  • Backgrounder (základné informácie o kampani) – Tento dokument poskytuje prehľad o bezpečnosti potravín v Európe, ako aj o cieľoch kampane, jej cieľovej skupine a možnostiach zapojenia sa do kampane. Môže slúžiť ako zdroj informácií pre vytvorenie obsahu, ktorý súvisí s kampaňou alebo môžete tento dokument aj zdieľať.
  • Infografika/piktogram – Predstavuje vizuálne spracované informácie o etiketách na potravinách, alergénoch ako aj hygiene potravín. Sú k dispozícii aj v slovenskom jazyku a môžete ich použiť na vašej webovej stránke, sociálnych sieťach, v informačných vestníkoch alebo kdekoľvek inde, kde to považujete za vhodné.
  • Pripravené príspevky a vizuály na sociálne siete (aj v slovenčine) – Príspevky môžete  zdieľať prostredníctvom vašich účtov na sociálnych sieťach s použitím oficiálneho hashtagu kampane #EUChooseSafeFood. Ak chcete kampaň zviditeľniť, nezabudnite v príspevkoch spomenúť EFSA.

Twitter: @EFSA_EU Instagram: @efsa_eu LinkedIn: European Food Safety Authority (EFSA)

  • 5 krátkych videí – Dynamické, pútavé videá, ktoré sú vyrobené pre zaujímavé komunikovanie posolstiev kampane. Sú k dispozícii na zdieľanie  aj v slovenčine.

Kompletný komunikačný balíček v slovenskom jazyku nájdete v špeciálnej sekcii na webovej stránke EFSA  https://campaigns.efsa.europa.eu/EUChooseSafeFood/#/index-sk

Obsah bol vytvorený EFSA v spolupráci s národnými kontaktnými bodmi pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA (NKB EFSA) v Rakúsku, Španielsku, Chorvátsku, Maďarsku, Taliansku, Lotyšsku, Poľsku, Portugalsku a v Slovenskej republike. NKB EFSA v Slovenskej republike sídli na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Tlačová správa ku kampani

Kontakt:
EFSA Media Relations Office
Tel.: +39 0521 036 149
E-mail: [email protected]

Miriam Hargašová

Seesame
[email protected]
+421 910 666 454

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood