Facebook Statistics
Značka Kvality

100 KANCELÁRIA MINISTRA

Skarleta Ferová, Mgr.
pov. vykonávaním funkcie riaditeľky KM
Telefón: 59266-241

140 Odbor komunikácie

Adriana Hosťovecká, Mgr.
riaditeľka odboru
Telefón: 59266-309

160 Odbor vládnej a parlamentnej agendy

Andrea Egyedová, Ing., PhD.
riaditeľka odboru
Telefón: 59266-300


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood