Facebook Statistics
Značka Kvality

Kategorizácia škodcu Melampsora medusae

11-07-2018

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vypracoval vedecké stanovisko ku  kategorizácii škodcu Melampsora medusae (M. medusae), ktorý je dobre definovaným a rozlíšiteľným druhom huby rodu Melampsoraceae. Tento patogén je regulovaný v prílohe IAI smernice Rady 2000/29 /ES ako škodlivý organizmus, ktorého vstup do EÚ je zakázaný. Spôsobuje ochorenie drevín, listy infikovaných stromov sú žltooranžové. Ochorenie postihuje prevažne ihličnany (smreky, borovice, jedle...). M. medusae pochádza zo Severnej Ameriky, rozšíril sa v Južnej Amerike, Afrike, Ázii, Oceánii, ako aj EÚ. V EÚ bol výskyt M. medusae hlásený obmedzene z Belgicka, juhozápadného Francúzska a juhu Portugalska. Škodca by sa mohol rozšíriť do iných krajín EÚ prostredníctvom spór, presunov hostiteľskej rastliny na výsadbu a rezaných konárov. Predpokladá sa, že klimatické podmienky nebudú obmedzujúce.

M. medusae je najrozšírenejší v Severnej Amerike. V západnej Kanade boli hlásené rozsiahle škody ihličnanov a Populus spp. v škôlkach a plantážach, ako aj v lesoch.
Škodca by mohol mať v EÚ ekonomický a environmentálny vplyv, ak by boli do EÚ zavedené agresívne izoláty. Zákaz dovozu hostiteľských rastlín na pestovanie je dostupným opatrením na zníženie rizika ďalšieho zavádzania. I zvýšenie genetickej rozmanitosti topoľových plantáží môže zabrániť vplyvu chorôb. M. medusae je možné zvažovať za potenciálneho karanténneho škodcu. 

Celé vedecké stanovisko ku kategorizácii škodcu Melampsora medusae nájdete  na webovom sídle EFSA: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2018.5354.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood