Facebook Statistics

Podujatia

Klub mladých farmárov

08-02-2019

Združenie mladých farmárov na Slovensku – ASYF v spolupráci s Regionálnou anténou Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj Vás pozýva na dvojdňové stretnutie „Klub mladých farmárov“ v meste Tvrdošín.

Stretnutie sa uskutoční 1.-2. marca 2019 v Hoteli Limba, Tvrdošín. Na účastníkov čaká bohatý program v podobe prednášok, napr. na témy – Aktuálne zmeny v pozemkovej legislatíve, Aktuálne povinnosti chovateľa zvierat z pohľadu RVPS, Klimatické zmeny, ale aj návšteva fariem v okolí.

Podrobnejšie informácie o programe a registrácii na podujatie nájdete v priloženej pozvánke.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood