Facebook Statistics

Kľúčová je podpora domácej produkcie

29-09-2010

Minister pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Zsolt Simon  sa 28. septembra zúčastnil  na medzinárodnej konferencii na tému „Podpora predaja ako dôležitý nástroj na zvýšenie odbytu agropotravinárskych výrobkov“ v Bratislave.

Minister vo svojom otváracom prejave vyzdvihol posilnenie predaja domácich produktov ako súčasť programového vyhlásenia Vlády SR a pripomenul, že podpora predaja má byť základom úspechu agrárneho sektora.

Podľa ministra Simona, Slovensko kvôli zbytočnej byrokracii, často presahujúcej legislatívny rámec EÚ, dostatočne nevyužíva potenciál, ktorý sa v našej krajine nachádza v podobe predaja regionálnych špecialít či unikátnych chránených zemepisných území.

Cieľom MP, ŽP a RR je uľahčiť prácu slovenským poľnohospodárom a potravinárom, napríklad prostredníctvom intenzívnej propagácie slovenských výrobkov a rozvoju agroturistiky, čo by nesporne prispelo k rozvoju regiónov a tvorbe nových pracovných miest.
Svoju podporu pri realizácii týchto plánov ministrovi Simonovi vyslovila aj riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska Ing. Jarmila Halgašová.