Facebook Statistics
Značka Kvality

Kľúčová je podpora domácej produkcie

29-09-2010

Minister pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Zsolt Simon  sa 28. septembra zúčastnil  na medzinárodnej konferencii na tému „Podpora predaja ako dôležitý nástroj na zvýšenie odbytu agropotravinárskych výrobkov“ v Bratislave.

Minister vo svojom otváracom prejave vyzdvihol posilnenie predaja domácich produktov ako súčasť programového vyhlásenia Vlády SR a pripomenul, že podpora predaja má byť základom úspechu agrárneho sektora.

Podľa ministra Simona, Slovensko kvôli zbytočnej byrokracii, často presahujúcej legislatívny rámec EÚ, dostatočne nevyužíva potenciál, ktorý sa v našej krajine nachádza v podobe predaja regionálnych špecialít či unikátnych chránených zemepisných území.

Cieľom MP, ŽP a RR je uľahčiť prácu slovenským poľnohospodárom a potravinárom, napríklad prostredníctvom intenzívnej propagácie slovenských výrobkov a rozvoju agroturistiky, čo by nesporne prispelo k rozvoju regiónov a tvorbe nových pracovných miest.
Svoju podporu pri realizácii týchto plánov ministrovi Simonovi vyslovila aj riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska Ing. Jarmila Halgašová.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood