Facebook Statistics

Knowledge Junction

27-09-2018

Informačný leták predstavuje novú komunitu vytvorenú Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA) - Knowledge Junction, ktorá slúži na výmenu vedeckých informácií a dokumentov používaných pri hodnotení rizika bezpečnosti potravín a krmív. Cieľom je zlepšiť transparentnosť, reprodukovateľnosť a správne narábanie s vedeckými informáciami. Knowledge Junction môžu využívať vedecké panely a pracovné skupiny EFSA, ale aj pre všetky zainteresované strany pri hodnotení rizika. V letáku sa dočítate o tom ako publikovať, ale aj vyhľadávať v Knowledge Junction. 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Hľadáme šéfa PPA
Forest Europe
Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood