Facebook Statistics
Značka Kvality

Tlačové správy

Kone z Muránskej planiny sa presunú do Topoľčianok

04-04-2023

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) po prevode majetkov (pozemky a stavby) do Správy národného parku Muránska planina neprevzalo kone a ani personál (zamestnancov, ktorí sa o ne starajú).

Keďže ani v dodatočnej lehote zabezpečenej dodatkom k delimitačnému protokolu nedošlo k podpisu dohody a právnych úkonov umožňujúcich štátnemu podniku LESY SR využívať pozemky a stavby na Veľkej lúke, MPRV SR pripravuje presun stáda Norika muránskeho typu z Veľkej lúky (Muránska planina) do Národného žrebčína v Topoľčiankach. Ide celkom o 43 žrebcov a valachov.

Cieľom agrorezortu je zabezpečiť adekvátnu starostlivosť o kone plemena Norik muránskeho typu, tak, aby bol zachovaný genotyp tohto, na Slovensku vyšľachteného pracovného koňa. Národný žrebčín je inštitúciou, ktorá má s chovom a zachovávaním vlastností plemien vyše storočnú skúsenosť a je uznávanou autoritou v oblasti chovu a starostlivosti o kone. MPRV SR koordinuje presun so š. p. LESY SR a Národným žrebčínom pod dohľadom veterinárnych autorít. Pokiaľ sa MŽP SR rozhodne prevziať zodpovednosť za chov norika vo Veľkej lúke, MPRV SR bude spolupracovať. 


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood