Facebook Statistics
Značka Kvality

Konferencia ministrov pôdohospodárstva V4 + 2

10-06-2011

13. a 14. júna 2011 sa v Sliači – Sielnici uskutoční spoločná konferencia ministrov a štátnych tajomníkov rezortov poľnohospodárstva a rozvoja vidieka krajín V4+2. Konferencia sa bude konať pri príležitosti ukončenia slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine

Témou konferencie bude budúcnosť reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ (SPP), ale aj aktuálne rokovanie o správe poslanca Európskeho parlamentu Alberta Dessa  a vzájomnej spolupráci krajín V4, Rumunska a Bulharska.

Na konferencii sa zúčastnia:

Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Marek Sawicki, minister poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Poľskej republiky
Juraj Chmiel, námestník ministra poľnohospodárstva Českej republiky
Zsolt Feldman, podštátny tajomník Ministerstva rozvoja vidieka Maďarskej republiky
Tzvetan Dimitrov, štátny tajomník Ministerstva poľnohospodárstva a potravinárstva Bulharska
Adrian Radulescu, štátny tajomník Ministerstva poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Rumunska

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  vníma stretnutie ministrov V4+ 2 v Sliači – Sielnici ako nanajvýš príhodne načasované, je to  vhodná príležitosť prerokovať návrh správy Alberta Dessa o budúcnosti SPP z  pohľadu krajín V4+ 2.  Konferencia vytvára diskusný priestor na zjednotenie ďalšieho postupu pred zasadnutím Európskeho parlamentu, ktorý by sa mal koncom júna zaoberať dôležitou otázkou reformy SPP.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood