Facebook Statistics

Podujatia

Konferencia „Príroda v meste“

23-04-2019

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, Technická univerzita vo Zvolene a Regionálna anténa NSRV SR pre Banskobystrický kraj Vás pozývajú na Konferenciu PRÍRODA V MESTE - Ochrana a podpora biodiverzity.

Konferencia sa koná dňa 29. apríla 2019 od 9:00 do 15:30 hod. vo  Zvolene a je určená pre zástupcov miest a obcí, vedeckých pracovníkov, včelárov, ovocinárov, študentov prírodovedných odborov, vedeckých pracovníkov a širokú zainteresovanú verejnosť. Na účastníkov čaká bohatý program v podobe tematických diskusných kaviarní, exkurzie, informačného stánku NSRV SR a mnoho ďalšieho...

Na konferenciu je nutné prihlásiť sa vopred, účasť je po registrácii bezplatná.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood