Facebook Statistics

100 KANCELÁRIA MINISTRA

Skarleta Ferová, Mgr.
pov. vykonávaním funkcie riaditeľky KM
Telefón: 59266-241

Martin Ondráš
Telefón: 59266-506

Richard Pekar, Ing. Bc.
Telefón: +421 910 810 286, 59266-328

Sandra Schneeweissová, Mgr.
Telefón: 59266-301

140 Odbor komunikácie

Adriana Hosťovecká, Mgr.
riaditeľka odboru
Telefón: 59266-309

Kristína Juričková, Mgr.
Telefón: 59266-311

Dávid Lučivjanský, Mgr. PhD.
Telefón: 59266-302

Michal Psota
Telefón: 59266-310

Mária Rimarčíková, Ing.
Telefón: 59266-319

Lenka Sameková, Ing.
Telefón: 59266-330

Andrej Wallner, Ing.
Telefón: 59266-303

160 Odbor vládnej a parlamentnej agendy

Andrea Egyedová, Ing., PhD.
riaditeľka odboru
Telefón: 59266-300

Eva Balážová Barcziová
Telefón: 59266-307

Lýdia Fegyveresová, Ing.
Telefón: 59266-308

Carmen Podmajerská
Telefón: 59266-260

Katarína Prokopová, Mgr.
Telefón: 59266-265


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood