Facebook Statistics

020 SEKCIA KONTROLY A OBCHODNÉHO DOZORU

Marcela Gábrišová
sekretárka
Telefón: 59266-355

Andrea Nemcová Raffayová, Ing. PhD.
generálna riaditeľka
Telefón: 59266-354

Sekretariát
Telefón: 59266-355

Mária Nestrojilová, JUDr.
Telefón: 59266-361

024 Odbor finančnej kontroly na mieste a obchodného dozoru

Alica Havaldová, Mgr.
pov. vykonávaním funkcie riaditeľky odboru
Telefón: 59266-347

Peter Čulík, Ing.
Telefón: 59266-470

Miriam Ďurčová, Mgr.
Telefón: 59266-341

Emília Fiľová, Ing.
Telefón: 59266-469

Janette Gálisová, Ing.
Telefón: 59266-468

Zuzana Gilanová, PhDr.
Telefón: 59266-333

Lenka Horváth Bodáková, JUDr.
Telefón: 59266-343

Jozef Ivanič, Ing.
Telefón: 59266-576

Rastislav Kováčik, Ing.
Telefón: 59266-490

Monika Kováčová, Ing.
Telefón: 59266-467

Eduard Marcinek, Mgr.
Telefón: 59266-476

Klára Matura, Mgr.
Telefón: 59266-170

Linda Mészárosová, Ing.
Telefón: 59266-340

Mária Mosnárová, Mgr.
Telefón: 59266-477

Ľubica Nemtušiaková, Ing.
Telefón: 59266-573

Katarína Zábojníková, Ing.
Telefón: 59266-512

025 Odbor kontroly štátnej správy, správneho konania, petícií a sťažností

Karol Kotus, JUDr. Ing.
riaditeľ odboru
Telefón: 59266-130

Viera Burianová, Ing.
Telefón: 59266-487

Katarína Čukanová, JUDr.
Telefón: 59266-132

Andrea Heveši, JUDr. Mgr., MBA
Telefón: 59266-473

Vladimír Miklovič, JUDr.
Telefón: 59266-133

Lucia Stolářová, Mgr.
Telefón: 59266-185

Stanislav Vincúr, Ing.
Telefón: 59266-187


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood