Facebook Statistics

Konzerváreň v Poprade má novú výrobnú halu

05-05-2022

Známa popradská konzerváreň Tatrakon sa presťahovala do nového areálu s novou výrobnou halou v Poprade – Matejovciach. Na slávnostnom spustení prevádzky sa zúčastnil minister Samuel Vlčan a generálna tajomníčka služobného úradu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) Zuzana Nouzovská.

,,Tatrakon patrí medzi stabilné potravinárske podniky, je to naša jediná konzerváreň a teší nás, že sa mu darí. Dôkazom toho je a dnešné otvorenie moderného výrobného areálu za 6 miliónov EUR. Na výstavbu prispel aj agrorezort cez PPA,  1 miliónom EUR z eurofondov. Vďaka novým priestorom sa v spoločnosti zlepší logistika výroby a rozšíri sa výrobná kapacita, čo je predpokladom rastu konzervárne,“ uviedol minister Vlčan pri prestrihnutí pásky na kolaudácii novej haly.

Konzerváreň sa zapojila aj do výzvy na 170 miliónov EUR pre potravinárov a spracovateľov. S dvoma projektmi na rozšírenie výroby žiadajú o 4 milióny EUR. Vďaka tejto podpore má Tatrakon potenciál byť najväčším podnikom tohto typu v regióne.

Spoločnosť prispela aj do potravinovej pomoci Ukrajine, keďže jej konzervované produkty sú vhodným artiklom na takýto účel. Minister sa preto za ústretový a promptný prístup k riešeniu potravinovej pomoci poďakoval vedeniu Tatrakonu.

TATRAKON spol. s r. o.  patrí medzi najstabilnejšie konzervárenské spoločnosti na Slovensku, ktorá vznikla 30. júna 1994. Zamestnáva v priemere 100-149 zamestnancov. Sortiment jeho výrobkov pozostáva z mäsových konzerv, zeleninových nátierok, výrobkov z rýb, hotových jedál a cereálií. Portfólio tvorí 120 druhov výrobkov. Medzi najpredávanejšie produkty TATRAKONU patria nátierky Pali, Májka či známa omáčka na špagety Morca-della.