Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Koronavírus

V prípade otázok nás kontaktujte na mailovej adrese: minpo.covid@land.gov.sk

Krízový plán pre potravinárske prevádzky

20-04-2020

Vo všetkých fázach výroby potravín sú požadované účinné hygienické postupy vrátane dodržiavania systému HACC

Úrad verejného zdravotníctva SR v nadväznosti na úlohu A.1 vyplývajúcu z uznesenia vlády SR č. 111 zo dňa 11. 3. 2020 vypracoval všeobecné zásady krízového plánu pre potravinárske prevádzky, na základe ktorých si prevádzkovatelia potravinárskych podnikov môžu pripraviť špecifické plány na svoje podmienky. Pri zostavení materiálu boli použité doterajšie vydané opatrenia ÚVZ SR. K dispozícii (v AJ) je dokument WHO a Európskej komisie, ktoré sa venujú uvedenej problematike.

Prílohy: