Facebook Statistics

Ktorým dňom začínajú byť náklady oprávnené? Dňom podania žiadosti, alebo dňom podpisu zmluvy?

15-06-2010

Verejný sektor

Obdobie oprávnenosti výdavkov na projekty zo strany konečných prijímateľov v skrátenom programovacom období 2004 – 2006 je ohraničené dátumami 1. január 2004 a 31. december 2008. Akékoľvek výdavky realizované konečnými prijímateľmi pred alebo po uvedenom období nemožno považovať za oprávnené.

Súkromný sektor

Oprávnenosť nákladov pre súkromný sektor vzniká po podaní žiadosti (teda deň po podaní žiadosti sú náklady oprávnené).