Facebook Statistics

Kupujte slovenské vajíčka, podporíte tým našich producentov

02-10-2018

Slovensko je v produkcii vajec potravinovo sebestačné. Prispieva k tomu aj Farma nosníc v Kežmarku spoločnosti Hydina Holding, ktorá ročne s produkciou 60 miliónov vajec zásobuje obchody po celej krajine. Firma investuje aj do moderných technológií, doterajšie náklady na rekonštrukciu a modernizáciu farmy dosiahli hodnotu viac ako 5,5 miliónov eur. V týchto dňoch spoločnosť spúšťa modernú, veľkokapacitnú triedičku vajec.

  • Slovensko je v produkcii vajec sebestačné
  • Minulý rok sme odhalili medzinárodný potravinový škandál s fipronilovými vajcami
  • Systémové opatrenia na podporu slovenských provýrobcov, vrátane hydinárov

„Produkcia vajec je jedna z mála komodít, v ktorej je Slovensko potravinovo sebestačné. Prostredníctvom našich veterinárnych inšpektorov pravidelne a intenzívne kontrolujeme chovy aj potravinárske podniky, vďaka čomu sú naše vajíčka kvalitné a čerstvé. Potvrdil to aj vlaňajší fipronilový škandál, ktorý sme ako prví v Európe odhalili. Opäť chcem apelovať na spotrebiteľov, aby počas nakupovania uprednostňovali kvalitné slovenské produkty. Najmä gazdinky, ktoré budú už o niekoľko týždňov piecť vianočné koláče. Ich kúpou podporujeme slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo," prízvukovala Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR).

Živočíšna výroba je pre agrorezort kľúčová a tomu zodpovedajú aj konkrétne projekty na jej podporu. „Za posledných 30 rokov nebola slovenskému poľnohospodárstvu venovaná dostatočná pozornosť. Spustili sme preto sériu systémových opatrení na zvrátenie dlhodobého poklesu živočíšnej výroby. Či už je to zelená nafta, rizikový alebo marketingový fond. Zároveň sme pripravili zákon o poctivých vzťahoch v obchode s potravinami. Obchodné vzťahy medzi dodávateľmi a odberateľmi budú férovejšie a vyváženejšie," vysvetlila Gabriela Matečná.

Predstavitelia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR navštívili spoločnosť Hydina Holding v Kežmarku, ktorá poskytuje zamestnanie pre 50 pracovníkov a to nielen pri chove nosníc, ale aj pri triedení vajec, manipulácii, expedícii a logistike, čím prispieva k zníženiu nezamestnanosti v oblasti. „Hydina Holding je zároveň jedným z nositeľov Značky kvality SK, ktorá pre spotrebiteľov predstavuje záruku, že kupujú naozaj potraviny s krajinou pôvodu zo Slovenska," uviedol Milan Lapšanský, generálny riaditeľ Sekcie potravinárstva a obchodu MPRV SR.

Prvá farma nosníc v Kežmarku vznikla v roku 1968 ako spoločný poľnohospodársky podnik s kapacitou necelých 50 tis. ks nosníc v 4 halách. V súčasnosti už ako Hydina Holding má farma kapacitu 220 000 ks nosníc s ročnou produkciou 60 miliónov vajec. „Aj vďaka podpore ministerstva pôdohospodárstva prostredníctvom Programu rozvoja vidieka sa nám podarilo farmu vybaviť najmodernejšou technológiou na ustajnenie nosníc a na triedenie aj uskladnenie so zabudovaným zariadením na UV dezinfekciu vajec v rámci nového logistického centra. Stali sme sa významným producentom vajec na Slovensku pod názvom Tatranské čerstvé vajcia," priblížil Tadeusz Frackowiak, konateľ Hydina Holding. „Toto všetko sa nám podarilo aj preto, že sme pod stálym dozorom Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Poprade, ktorá nás nie len kontroluje, ale aj usmerňuje v dodržiavaní všetkých zooveterinárnych predpisov."

Okrem klasických chovov sliepok v obohatených klietkach sa farma v súlade s aktuálnymi spotrebiteľskými trendami zameriava aj na alternatívny spôsob produkcie vajec v moderných technológiách voliérového podstielkového chovu, ktorý predstavuje na dnešný deň 15% z celkového počtu nosníc. Riaditeľka spoločnosti Anna Hrnčiarová Turčiaková dopĺňa:  „Pri ďalšej modernizácii plánujeme rozšírenie tohto moderného spôsobu chovu na 40% z celkového počtu nosníc. V rámci prémiových produktov ponúkame napr. Cereálne vajcia od nosníc kŕmených výdatnou zmesou z viacerých druhov obilia a Zlatožlté vajcia s podstielkového chovu s výraznejšou zlatožltou farbou žĺtka dosiahnutou na báze prírodných komponentov, najmä zrna kukurice a lucernovej múčky. Tieto vajcia sú žiadané okrem gastroprevádzok aj výrobcami cestovín práve kvôli dosiahnutiu požadovaného sfarbenia cestovinových výrobkov, ktorých časť je dokonca exportovaná do Talianska."


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood