Facebook Statistics
Značka Kvality

Kvalitnejší život v levočskej Materskej škole

08-12-2014

Levoča je právom výkladnou skriňou slovenskej histórie. Jej počiatky siahajú do 13. storočia a dnes sa môže pýšiť svojou zachovanou historickou krásou, úžasným námestím s kostolom, radnicou a množstvom zachovaných budov. Je však tiež mestom ľudí, ktorí túžia po kvalitnejšom živote pre seba, aj svoje ratolesti.

Levoča zrealizovala množstvo projektov z fondov Európskej únie. Mladý rodičia majú napríklad k dispozícii už aj kvalitnejšiu Materskú školu na ulici Železničný riadok 3. Počiatky školy siahajú do roku 1963, čo značí, že minulý rok oslávili 50. výročie svojho vzniku. Čo priniesť deťom v predškolskom veku, je otázkou priorít. V prípade tejto MŠ je to veľká záhrada a novovybudované dopravné ihrisko. Škola je štvortriedna a navštevuje ju 86 detí. Zameriava sa na športové aktivity a anglický jazyk, ktorého výučba prebieha hravou formou. Rodičia navyše uprednostňujú s deťmi športové a spoločenské aktivity, ktoré sa uskutočňujú v spolupráci rodič-dieťa-učiteľ.

Klasik raz povedal, že všetko, čo pre život potrebuje, sa naučil v materskej škole. Možno je to len zveličovanie, no pravdou ostáva, že aj táto materská škola „vyprodukovala“ úspešných ľudí. Medzi ich významných absolventov patria dnes úspešní lekári, právnici či inžinieri.

Mesto Levoča ako prijímateľ pomoci získal informácie o možnostiach čerpania finančných prostriedkov z tlačených materiálov, ale aj z médií, školení a prostredníctvom internetovej stránky riadiaceho orgánu. Mesto má tiež dlhodobé skúsenosti s rôznymi náročnými projektmi. Je vybavené po personálnej odbornej stránke a dokáže tak úspešne implementovať projektové zámery zo štrukturálnych fondov.

Výsledkom, aspoň v prípade Materskej školy na ulici Železničný riadok, je výstavba krovu a zateplenie strechy, zateplenie celého objektu MŠ, výmena všetkých okien a vonkajších dverí, prestavba kotolne a ústredného vykurovania, plynofikácia kotolne a výstavba dopravného ihriska za účelom zabezpečenia dopravnej výchovy pre deti.

Ak všetko pôjde, ako má, bude sa táto materská škola, spolu s jej „klientmi“, tešiť v dohľadnej dobe z úpravy školskej záhrady a okolia budovy. To znamená, že v prípade vyhlásenia patričnej výzvy sa budú opäť uchádzať o nenávratný finančný príspevok.

Vraj deti sú naša budúcnosť. Verme, že nielen v Levoči, ale všade na Slovensku budú deti v takom dôležitom období svojho vývoja rásť aj vďaka pomoci operačných programov.

OS 1 – Infraštruktúra vzdelávania: Materská škola Železničný riadok 3, Levoča

Cieľom osi 1 je zvýšenie kvality poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie predškolských zariadení, základných škôl a stredných škôl, vrátane obstarania ich vybavenia. Rekonštrukcia Materskej školy Železničný riadok 3 v Levoči.

Príspevok z EÚ zdrojov: 324 857, 01 eur

Začiatok a ukončenie realizácie projektu: 07/2009-09/2010

Kontakty:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičová 12
812 66 Bratislava
tel: 00421 2 59 26 61 11  fax: 00421 2 59 26 64 35
www.mpsr.sk

Sekcia riadenia programov regionálneho rozvoja
Prievozská 2/B
825 25 Bratislava 26
e-mail: [email protected]
www.ropka.sk

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood