Facebook Statistics

Kvóta lovu vlka dravého v poľovníckej sezóne 2020/2021

30-10-2020

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v súlade s § 72 písm. m) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vychádzajúc z Programu starostlivosti o vlka dravého (Canis lupus) na Slovensku a zohľadňujúc Smernicu Rady č. 92/43/EHS z 21.mája 1992 o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín,  určilo ročnú kvótu lovu vlka dravého v poľovníckej sezóne 2020/2021.  

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)