Facebook Statistics

Lacné hydinové mäso z dovozu

07-01-2019

Sebestačnosť Slovenska v produkcii hydinového mäsa dosahovala v roku 2017 približne 63 %. Podiel domácej hydiny na pultoch obchodných reťazcov bol však iba 46 %. Dôvodom je najmä dovoz lacného mäsa zo zahraničia. Okrem mäsa z Česka, Poľska a Rumunska pribudla na slovenské pulty aj hydina z Ukrajiny.

„Hydina vychovaná, dochovaná niekde mimo Európskej únie je podstatne lacnejšia, pretože tie náklady, ktoré sú tam na spracovanie, na ľudskú pracovnú silu, sú podstatne nižšie. Slovenskí farmári potom nevedia konkurovať dovozom z tretích krajín. Práve preto máme tu kontroly cez Štátnu veterinárnu a potravinovú správu," uviedla Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

„Ukrajina je nečlenskou krajinou Európskej únie, čiže treťou krajinou. A vieme, že čo sa týka tretích krajín, tak je tu otázny pôvod, otázna vysledovateľnosť," upozorňuje Daniel Molnár, prezident Únie hydinárov Slovenska.

Prítomnosť ukrajinského mäsa na našom trhu znepokojuje aj Slovenskú poľnohospodársku a potravinársku komoru. Lacné hydinové mäso z Ukrajiny totiž nemusí spĺňať prísne bezpečnostné normy, aké dodržiavajú slovenskí chovatelia. „Naši hydinári túto situáciu vnímajú veľmi negatívne. Pretože akýkoľvek dovoz zo zahraničia samozrejme ohrozuje ich konkurencieschopnosť. A keď hovoríme o dovoze hydinového mäsa z tretích krajín, tak je to dvojnásobne negatívna správa pre slovenských hydinárov."

Pri výbere hydinového mäsa by sme mali byť ostražití. Sledovať by sme mali najmä jeho pôvod. Podľa poľnohospodárov a potravinárov by sme mali kupovať najmä domáce mäso.

Zdroj: RTVS


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood