Facebook Statistics
Značka Kvality

Lesnícke dni vo Zvolene priniesli viacero noviniek

03-05-2019

Sériu lesníckych podujatí, ktoré sa tradične v konajú počas mesiaca lesov vo viacerých mestách Slovenska, slávnostne otvorili koncom apríla vo Zvolene.

Les ako živá učebňa, tak znela hlavná téma 13. ročníka najväčšieho celoslovenského podujatia venovaného lesom a lesníkom. Zvolenské lesnícke dni neboli len o vzdelávaní v kontexte lesov a verejnosti, ale aj o odbornom vzdelávaní samotných lesníkov, ktoré má na slovenskú dlhú históriu. Presne pred sto rokmi vznikla Stredná odborná škola lesnícka v Banskej Štiavnici. Odkazom na jej okrúhle výročie bol program otváracieho dňa podujatia. Na školu pod holým nebom sa na pár dní premenilo aj zvolenské námestie. Učiteľmi boli lesníci a vyučovacím predmetom sa stal les vo všetkých jeho podobách. Predovšetkým deti si mohli vyskúšať exkurziu po náučnom chodníku, vystrúhať z dreva píšťalku alebo zasadiť semienko žaluďa. Pre odvážnejších boli pripravené ukážky sokoliarstva, včelárstva, pílenie dreva či rezbárstvo.

„Lesníci prostredníctvom lesnej pedagogiky roky pomáhajú deťom, mládeži aj dospelým získať zdravý pohľad na les a vytvoriť si vzťah k lesnému prostrediu. Viem, ako je ťažké argumentovať, nájsť správne slová, aby sme dokázali verejnosti vysvetliť, čo vieme a chceme robiť, ale musíme v tom pokračovať. Našou úlohou je spojiť úsilie do spoločnej snahy o zachovanie lesov budúcim generáciám. Len tak sa nám podarí obnoviť dôveru k lesníkom a lesnému hospodárstvu,“ povedal generálny tajomník služobného úradu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jaroslav Regec počas slávnostného otvorenia Lesníckych dní.

Tie návštevníkom tento rok ponúkli viacero noviniek. Jednou z nich bola výzva Živé srdce pre les, ktorá predstavovala symbolické vyjadrenie vzťahu človeka k lesu a zároveň bola poďakovaním človeka za všetky jeho produkty a služby. Verejnosť tiež mala možnosť po prvýkrát sa priamo na námestí zapojiť do diskusie s odborníkmi. Sobotňajší Deň pre rodiny s deťmi pod Pustým hradom, spojený s čistením lesa a piknikom, rozšíril tradičnú ponuku sprievodných podujatí zvolenských Lesníckych dní.

Tohtoročná oslava lesníctva bola aj o oceňovaní práce odborníkov. Dušan Mikuš, vedúci Lesnej správy Duchonka na OZ Prievidza štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky získal cenu prof. Štefana Korpeľa za vynikajúce výsledky dosiahnuté pri obhospodarovaní lesov v zmysle zásad hnutia PRO SILVA. Ocenený významnou mierou prispieva k tomu, že na Slovensku sa tento progresívny a perspektívny spôsob prírode blízkeho obhospodarovania našich lesov pevne etabloval a úspešne sa rozvíja. Cenu Dušanovi Mikušovi udelila Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene. Medzi ocenenými bola aj televízna relácia Halali, ktorej lesnícky stav udelil uznanie „za zrozumiteľné šírenie pravdy v oblasti lesníctva, poľovníctva a ochrany prírody.“ Obhajovať prácu lesníkov je podľa jedného z tvorcov relácie Alojza Kaššáka svojím spôsobom jednoduché. „Nemusíme si nič vymýšľať, nič fabulovať. Nám stačí prísť na lesnú správu a vidíme, že tá robota je stopercentná. Stačí len nakrútiť to, čo lesníci robia,“ povedal Alojz Kaššák pri preberaní ceny. Ako dodal, Halali bola najsledovanejšou reláciou Veľkonočnej nedele na STV 2, keďže ju sledovalo až 111 000 divákov.

Podujatie pod gesciou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR organizačne zabezpečuje Národné lesnícke centrum spolu s partnermi zo štátneho a neštátneho lesníckeho sektora. V poradí už 13. ročník podujatia sa konal pod záštitou podpredsedníčky vlády SR a ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriely Matečnej.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood