Facebook Statistics

Podujatia

Lesnícke dni

25-04-2019

Lesní­cke dni 2019 sú najväčším celoslovenským podujatí­m organizovaným lesníckymi inštitúciami na Slovensku. Lesnícke dni ponúkajú program podujatí určených pre širokú verejnosť a zameraných na interaktívne informovanie verejnosti o zaujímavostiach slovenských lesov, špecifickosti lesníckej práce a činnostiach, ktoré prinášajú benefity pre celú spoločnosť.

Projekt prebieha každoročne v rovnakom termíne od 12. apríla do 7. mája. Slávnostné otvorenie Lesníckych dní 2019 sa uskutoční 26. apríla 2019 na Námestí SNP vo Zvolene, v nedeľu 28. apríla Lesnícke dni potešia deti v Bratislave a 7. mája v Košiciach. 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood