Facebook Statistics
Značka Kvality

Lesopoľnohospodársky majetok Ulič sa zlúči s LESY SR

11-10-2022

Samostatný štátny podnik Lesopoľnohospodársky majetok Ulič (LPM Ulič), ktorý vykonával lesnícku a poľnohospodársku činnosť od roku 1988 a neskôr aj piliarsku výrobu, sa od začiatku roka 2023 zlúči so štátnym podnikom LESY SR. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) chce týmto krokom zachovať pracovné miesta v regióne s nedostatkom pracovných príležitostí.

,,LPM Ulič bol dlhé roky najväčším zamestnávateľom na krajnom východe. Po odčlenení lesných pozemkov do Správy Národného parku Poloniny a po plánovanej zonácii národného parku, ostane v LPM Ulič zhruba 7 900 ha hospodárskeho lesa z pôvodných vyše 23 800 ha. To rozhodne nestačí na rentabilnú existenciu samostatného štátneho podniku, čo priamo ohrozuje existenciu 100, zo súčasných 155 pracovných miest predovšetkým v poľnohospodárskej správe, dopravno-manipulačnej správe, drevárskej výrobe a na ústredí LPM Ulič,“ uviedol dôvody zlúčenia podnikov minister Samuel Vlčan.

Po zlúčení LPM Ulič s LESMI SR vznikne od 1.1.2023 Odštepný závod Ulič, v ktorom rezort plánuje zachovať všetky činnosti vrátane obhospodarovania poľnohospodárskej pôdy, chovu hovädzieho dobytka a produkcie mlieka. V uplynulých rokoch LPM Ulič zmodernizoval časť maštalí a zariadení v hodnote 2 158 000 EUR zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu. V zefektívňovaní chovu hovädzieho dobytka v Uliči budú LESY SR pod metodickým vedením MPRV SR pokračovať aj naďalej. Zároveň sa pripravuje projekt zefektívnenia poľnohospodárskej výroby, pretože v Uličskej doline má tradíciu a ako jednu z mála činností je možné ju rozvíjať s ohľadom na chránené územia národného parku.  

,,Podnik v Uliči vznikol ešte za minulej éry, aby tu ľudia ostali žiť a mali kde zarábať na živobytie. Historicky sa v tejto oblasti venovali ťažbe dreva. Ak chceme zabrániť úplnému vyľudneniu regiónu, musíme prispôsobiť činnosť našej organizácie novým podmienkam, ktoré tu vznikli po prevode majetkov pod správu Ministerstva životného prostredia,“ uzavrel minister Vlčan.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood