Facebook Statistics
Značka Kvality

Letná škola Parma 2020 s názvom „One Health" sa uskutoční online

24-04-2020

Letná škola v Parme 2020 (Parma Summer School), ktorú organizuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA), Škola pokročilých štúdií o potravinách a výžive na Parmskej univerzite v spolupráci s Katolíckou univerzitou Sacro Cuore z Piacenza, sa uskutoční ako virtuálne podujatie 09. - 10. 06. 2020.

Letná škola v Parme predstavuje jedinečné vzdelávanie začínajúcich výskumných pracovníkov, ktorí sa môžu učiť priamo od najvýznamnejších odborníkov na koncept One Health. Spoločný európsky program One Health je témou globálneho významu, pretože uznáva úzke prepojenie zdravia ľudí, zvierat a životného prostredia. Relevantnosť tohto multidisciplinárneho prístupu zvýšili ​trendy ako klimatická zmena, rast ľudskej populácie, expanzia medzinárodného cestovania a obchodu, a pod. 

Súčasná pandémia ochorenia COVID-19 robí túto tému relevantnejšou než kedykoľvek predtým. Preto sa Vedecký výbor EFSA rozhodol usporiadať Letnú školu v Parme 2020 online. Účastníci sa budú môcť v rámci prednášok a živých vstupov spojiť priamo s rečníkmi. Registrácia do Letnej školy v Parme 2020 už bola ukončená.

Podrobnejšie informácie o Letnej škole v Parme 2020, vrátane programu, nájdete na webovej stránke Parma Summer School.

Médiá sa v prípade otázok môžu obrátiť na:
EFSA Media Relations Office
Tel. +39 0521 036 149
Email [email protected]

Iní ako predstavitelia médií sa môžu obrátiť na Ask EFSA Service.

Pôvodné znenie tlačovej správy nájdete na webovej stránke EFSA.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood