Facebook Statistics
Značka Kvality

Listéria v mrazenej zelenine: ako znížiť riziká pre zdravie

21-04-2020

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vyhodnotil riziká pre verejné zdravie v dôsledku kontaminácie zeleniny baktériou Listeria. Stanovisko sa konkrétne týka zeleniny, ktorá je pred zamrazením blanšírovaná (krátko povarená/vystavená pôsobeniu horúcej pary). EFSA dospel k záveru, že riziká spojené s konzumáciou takto spracovanej zeleniny sú nižšie oproti rizikám spojeným s potravinami určenými na priamu spotrebu, kam patria údené ryby, varené mäso, párky, paštéty, mäkké syry, ktoré sú zvyčajne spojené s kontamináciou listériou. Potreba takéhoto vedeckého stanoviska EFSA sa vynorila po prepuknutí listerióz vo viacerých krajinách (nákaza postihla 53 ľudí a medzi rokmi 2015 a 2018 spôsobila 10 úmrtí).
 
Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov pred zmrazením zeleninu často blanšírujú. Zastavia tak pôsobenie enzýmov, ktoré môžu zapríčiniť stratu chuti, farby a narušenie textúry.
 
Odborníci EFSA identifikovali činnosti, ktoré môžu prevádzkovatelia potravinárskych podnikov zaviesť v rámci vlastnej kontroly. Tým môžu výrazne znížiť riziko kontaminácie mrazenej zeleniny. Kontrolné opatrenia sa týkaju čistenia a dezinfekcie prostredia na výrobu potravín, vody, sledovania času teploty počas jednotlivých krokov spracovania potravín a tiež presného označovania.
 
EFSA zdôrazňuje význam monitorovania prostredia na výrobu potravín najmä kvôli druhu Listeria monocytogenes (L. monocytogenes). L. monocytogenes totiž môže v spracovateľskom prostredí pretrvávať a následne kontaminovať potraviny.
 
Odporúčania EFSA sa týkajú tiež zníženia rizík pri skladovaní a príprave potravín v domácnosti. Je mimoriadne dôležité zachovať správne hygienické postupy:
  • skladovať mrazenú/rozmrazenú zeleninu v čistej mrazničke/chladničke pri vhodnej teplote
  • dodržiavať pokyny uvedené na etikete potraviny 
  • zeleninu po rozmrazení správne a dôkladne uvariť 
 

Listeria

 
Čeľaď Listeriaceae pozostáva z 10 bakteriálnych druhov. Jeden z nich,L. monocytogenesspôsobuje ochorenie listerióza.
 
Podľa najnovšej Správy EÚ o zoonózach, ktorú pripravil EFSA a Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), bol počet ľudí postihnutých listeriózou v roku 2018 (2 549 hlásených prípadov) podobný počtu prípadov v roku 2017 (2 480 hlásených ​prípadov). Trend ochorení na listeriózu sa za posledných 10 rokov zvýšil.
 
Príznaky listeriózy sa líšia. Niektorí postihnutí vykazujú mierne symptómy podobné chrípke (nevoľnosť, vracanie, hnačka). Omnoho závažnejšími komplikáciami spojenými s listeriózou sú meningitída a iné, potenciálne život ohrozujúce komplikácie. Ochorenie postihuje predovšetkým starších ľudítehotné ženynovorodencov a ľudí s oslabeným imunitným systémom.
 

Pôvodné znenie tlačovej správy nájdete na webovej stránke EFSA.          

Médiá sa v prípade otázok môžu obrátiť na:

EFSA Media Relations Office
Tel.: +39 0521 036 149
E-mail: [email protected]


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood