Facebook Statistics
Značka Kvality

Matečná na inšpekcii východnej hranice: Chránime Slovensko aj EÚ

02-07-2018

Ročne zrealizujú veterinárni a rastlinolekárski inšpektori kontroly tisícok zásielok putujúcich cez hranicu s Ukrajinou na územie Slovenska a do celej Európskej únie. Pracujú nepretržite 24 hodín denne, kontrolujú živé zvieratá, kvety, stromčeky, drevo, ovocie, zeleninu, živočíšne produkty či zemiaky. Dnes na priebeh kontrol dohliadla ministerka Gabriela Matečná.

  • Matečná ako prvá ministerka od vstupu SR do EÚ navštívila kontrolné stanice na hranici s Ukrajinou
  • Agrorezort intenzívne kontroluje vstupnú hranicu do EÚ 24 hodín denne
  • Štátni inšpektori vlani zhabali takmer 850 kg mäsa a 213 kg mlieka a mliečnych produktov
  • Rastlinolekárski inšpektori preveria ročne 30 000 zásielok

 „Slovensko je v rámci pravidiel európskej legislatívy zaviazané vykonávať kontroly na vstupnej hranici únie, teda na hranici s Ukrajinou.  Na hraničných priechodoch pracujú naši inšpektori Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (ŠVPS SR) a Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho (ÚKSÚP) 24 hodín denne, kontrolujú všetok prevážaný tovar. Ide o nesmierne dôležitú a zodpovednú prácu . Občania, ktorí prídu nakupovať do neďalekého Užhorodu možno ani netušia, že na Slovensko nemôžu previezť akékoľvek živočíšne produkty, čiže ani šunku či vajcia. Cudzinci prichádzajúci k nám si zasa nepreveria, čo je možné so sebou priniesť. Bezpečnosť našej krajin je pre nás na prvom mieste,“ uviedla Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR počas návštevy hraničnej inšpekčnej stanice Vyšné Nemecké. 

Na hraničnom priechode má svoje dve veterinárne strediská ŠVPS a ÚKSÚP jedno rastlinolekárske. . Veterinárne strediská sú určené na kontrolu zvierat, resp. produktov živočíšneho pôvodu, vrátane vedľajších živočíšnych produktov a vybraných produktov rastlinného pôvodu (seno, slama).  Na stanici je nepretržitá pracovná doba vrátane sviatkov, ktorú zabezpečuje päť veterinárnych inšpektorov. „Vlani sme vykonali 545 dovozných veterinárnych kontrol. Do konca mája tohto roku už 330 kontrol. Čo sa týka potravinových kontrol, zhabali sme takmer 850 kg mäsa a 213 kg mlieka a mliečnych produktov. V tomto roku zaznamenávame nárast najmä u mäsových výrobkov a do konca mája tohto roku to už bolo 566 kg mäsových výrobkov a 42 kg mliečnych,“ povedal Jozef Bíreš, ústredný riaditeľ ŠVPS. Medzi hlavné dovážané komodity patrí mäso, jedlé droby hydiny, med či surové kože. V spolupráci s colnou sekciou Finančnej správy vykonávajú veterinárni a potravinoví inšpektori kontroly aj osobných batožín cestujúcich z dôvodu zabránenia úmyselného aj neúmyselného pašovania potravín živočíšneho pôvodu s cieľom zabrániť šíreniu určitých ochorení.

„Cieľom rastlinolekárskej kontroly pri dovoze je predchádzať zavlečeniu karanténnych škodlivých organizmov rastlín. Títo škodcovia predstavujú vážne riziká pre slovenské poľnohospodárstvo, lesníctvo a životné prostredie. Ide o veľmi nebezpečné plesne, či baktérie, ktorých následné odstraňovanie by bolo veľmi náročné, s množstvom negatívnych vplyvov na obyvateľstvo a tiež významnou ekonomickou i prírodnou záťažou pre celú našu krajinu,“ vysvetlil Peter Rusňák, generálny riaditeľ ÚKSÚP. Ročne pritom skontrolujú pracovníci ústavu až 30 000 zásielok.

Rastlinolekárskej kontrole podliehajú zásielky obsahujúce rastliny, rastlinné produkty a iné predmety podľa zoznamu uvedeného v platnej rastlinolekárskej legislatíve. Ide napríklad o kvety, stromčeky, drevo, zeminu, ovocie, zeleninu a zemiaky. Takéto tovary musia byť sprevádzané fytocertifikátom -  medzinárodne uznaným dokladom o zdravotnom stave dovážaného tovaru rastlinného pôvodu. Rastlinolekárskej kontrole podlieha aj drevený obalový materiál (debny, krabice, latkové debny, palety, káblové bubny a cievky), ktorý sa nachádza v takmer každej dovážanej zásielke.

Osobnou dopravou sa z tretích krajín (krajiny, ktoré nie sú členmi EÚ) na Slovensko najčastejšie dovážajú sadbové a konzumné zemiaky, ktorých dovoz je zakázaný a preto sú vracané späť do krajiny vývozu. Na Slovensko je zakázané dovážať napríklad aj stromčeky jabloní, hrušiek, dulí, sliviek, ruže, zemiaky, vinič, zeminu a neautorizované prípravky na ochranu rastlín.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood