Facebook Statistics

Matečná: Odvod je prvým krokom k znovunadobudnutiu potravinovej sebestačnosti

14-12-2018

Schválením odvodu z reťazcov spravilo Slovensko prvý krok k znovunadobudnutiu potravinovej sebestačnosti. Uviedla to dnes Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (SNS). Slovenskí poľnohospodári, potravinári dostanú v budúcom roku historicky najväčšie prostriedky.

Schválenie odvodu znamená, že budeme mať viac slovenských potravín. Potravín, ktoré sú plne pod kontrolou našej Štátnej veterinárnej a potravinovej správy i Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho z poľa či maštale až na stôl. Znamená to ešte vyššiu kvalitu potravín pre slovenského spotrebiteľa,“ uviedla Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Schválenie odvodu, ktorý prinesie do rozpočtu 70 až 80 miliónov eur spoločne s tzv. „Zelenou naftou“ vo výške 30 miliónov eur znamená, že slovenský agropotravinársky sektor získa budúci rok najväčšie prostriedky v histórii Slovenska. Zároveň sa tak slovenskí poľnohospodári dostanú na konkurencieschopnú úroveň voči svojim kolegom v okolitých členských krajinách.

„Skončil sa čas sťažovania. Nastal čas, aby naši poľnohospodári a potravinári ukázali Slovákom, že investovať do slovenského agropotravinárskeho sektora sa oplatí. Všetky prostriedky z odvodu budú smerovať do poľnohospodárstva, potravinárstva a do vzdelávania a ochrany slovenských spotrebiteľov,“ povedala Gabriela Matečná. Kontrolné inštitúcie agrorezortu sa vďaka ďalším financiám v roku 2019 zamerajú špeciálne na dovoz a ilegálny dovoz potravín, surovín a zvierat z krajín ako je Poľsko, Ukrajina či Maďarsko. Páchateľov, ktorí takto ohrozia slovenských spotrebiteľov, bude agrorezort tvrdo postihovať.

„Slovenská národná strana nedovolí, aby Slovensko bolo odpadkovým košom EÚ, ani aby Slováci boli považovaní za spotrebiteľov druhej kategórie. Schválením odvodu sme spravili prvý krok k znovunadobudnutiu sebestačnosti Slovenska v potravinách,“ zdôraznila šéfka agrorezortu.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood