Facebook Statistics

Matečná: Sebestačnosť vo výrobe cukru si musíme zachovať, ide o strategickú surovinu

19-11-2018

Ministri poľnohospodárstva členských krajín dnes na svojom zasadnutí rokovali aj o situácii na trhu s cukrom. Klesajúce ceny cukru a jeho dovoz z krajín mimo Európskej únie ohrozuje sebestačnosť Slovenska i pestovateľov cukrovej repy na Slovensku.

  • Cukor je najlacnejší za 11 rokov
  • Nelegálne podpory exportovaného cukru do EÚ
  • Dlhodobo nízke ceny môžu odradiť slovenských pestovateľov a spôsobiť závislosť Slovenska od dovozu zo zahraničia

„Slovensko si musí sebestačnosť vo výrobe cukru zachovať, je to strategická surovina. Požiadala som preto Európsku komisiu, aby zasiahla na úrovni Svetovej obchodnej organizácie (WTO) voči niektorým veľkým producentom cukru ako napríklad Indii. Je nevyhnutné, aby sme sebestačnosť slovenského i európskeho trhu aktívne chránili voči poskytovaniu exportných podpôr, ktoré sú v rozpore s pravidlami WTO a deformujú trh s cukrom. Nadmerná produkcia cukru na export v týchto krajinách okrem toho spôsobuje vážne environmentálne problémy,“ uviedla Gabriela Matečná, vicepremiérka a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Slovensko dokáže pokryť domácu spotrebu cukru vlastnou produkciou, čo vzhľadom na situáciu v iných krajinách nie je samozrejmosťou.

Európsky cukrovarnícky sektor sa dlhodobo nevie vysporiadať s aktuálnou prebytkovou situáciou a nízkymi cenami cukru vo svete a v EÚ. Cena cukru klesá od zrušenia kvót v októbri 2017 a dlhodobo je pod hranicou referenčného prahu 404 eur/t. Nízke ceny cukru a od nich odvíjajúce sa nákupné ceny cukrovej repy môžu odradiť pestovateľov od pestovania cukrovej repy, čo ohrozí zachovanie produkcie repného cukru vo viacerých členských štátoch EÚ. Na Slovensku je v súčasnosti 195 pestovateľov cukrovej repy, priemerná výmera je 100 ha.

Produkcia cukrovej repy na cukor v EÚ naopak stúpla v hospodárskom roku 2017/2018 na 142 miliónov ton, čo je najviac za 15 rokov. Vyrobenej z nej bolo 21,1 miliónov ton cukru, teda medziročne o 26 % viac. Nadmerná produkcia cukru vytvára tlak na svetové ceny, ktoré klesli z 540 eur/t v októbri 2016 na 274 eur/t v auguste 2018 a teda na najnižšiu úroveň za 11 rokov. Svetová cena cukru sa v lete hýbala okolo 284 eur/t. Predpokladá sa, že produkcia cukru v EÚ v aktuálnom hospodárskom roku 2018/2019 poklesne o 1,9 milióna ton. Ceny cukru v únii však aj napriek tomu zostanú nízke práve v dôsledku veľkých svetových zásob.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood